Dne 8. 12. smo se člani Gorenjske sekcije srečali na rednem letnem druženju v vojašnici v Kranju. Letošnje srečanje je bilo združeno z občnim zborom, na katerem smo volili novo vodstvo sekcije. Po 14 letih je vodenje sekcije predsednica Viktorija Marolt predala novoizvoljenemu predsedniku Zdravku Cahuneku, izvoljeni pa so bili tudi novi člani UO. Poskrbeli smo za kontinuiteto dela upravnega odbora, zato je bilio, poleg »starih članov« izvoljenih še nekaj novih. Člani novega UO sekcije so poleg predsednika še: Vika Marolt, Anton Rešek, Jože Jerončič, Darja Mulej, Borut Lužovec in Marijana Zivlakovič.
Na zboru je predsednica podala poročilo svojem dolgoletnem delu, se zahvalila članom za izkazano zaupanje in izrazila upanje, da je to zaupanje s svojim delom tudi opravičila, novemu predsedniku pa je zaželela uspešno delo.
Viktorija Marolt